• Sny – czy warto je interpretować?

2021-11-30 07:30:00 KaszmirowySen.pl
Sny – czy warto je interpretować?

Sny nazywane również marzeniami sennymi to jeden z nieodłącznych elementów naszej nocnej regeneracji. Mimo, iż śnimy kilka razy w ciągu nocy zdarza się, że nie pamiętamy nawet tego ostatniego. Czy warto wprowadzać nawyki, które ułatwią nam ich zapamiętywanie, czy interpretacje snów mają jakikolwiek sens i warto zawracać sobie tym głowę? Analizą snów interesowano się już w starożytności, jednak samo ich pojmowanie zmieniło się całkowicie od tamtego czasu.

Teorie snów- czym są i co oznaczają?

Sny i ich tajemniczość interesowała ludzi już w starożytności. Pierwsze teorie głosiły, że sny pochodzą od bogów i są przepowiednią tego, co nadejdzie, ostrzeżeniem lub wskazaniem rozwiązania nurtującego problemu. Wtedy też powstały pierwsze senniki a najsłynniejsze to mezopotamskie „Księgi Snów”, babiloński „Epos o Gilgameszu” oraz asyryjski sennik króla Assurbanipala. Również ludy greckie, egipskie i rzymskie posiadały swoje własne księgi interpretujące senne wizje. Sny są, były i będą obiektem zainteresowania zwykłych ludzi, artystów a także psychologów i psychiatrów. Z biegiem lat powstawały coraz to nowsze tezy odnośnie powstawania oraz znaczenia snów. Największym przełomem okazała się koncepcja Zygmunta Freuda, która nadała snom znaczenie psychologiczne, a sam Freud uważany jest dziś za postać, która zapoczątkowała psychoanalizę czyli jedną z metod poznania i leczenia człowieka (nie traktowanej dziś jako dziedziny naukowej ze względu na niemożliwość weryfikacji wysuniętych teorii i wniosków). Sam Freud był dość kontrowersyjną osobą. Uważał, że sny są uzewnętrznieniem naszych ukrytych, wewnętrznych konfliktów, sposobem na wyrażenie wewnętrznego sporu. Było to jednak dość instrumentalne podejście, które w późniejszych latach zostało rozwinięte przez Carla Gustawa Junga, ucznia Freuda, który wplótł w tą teorię więcej alchemii, astrologi i kultury Wschodu.

W miarę postępu technologicznego i medycznego w drugiej połowie XX wieku zaczęły pojawiać się ośrodki i instytuty zajmujące się szczegółowymi badaniami na temat snów. Odkryto między innymi periodyczność snu, istnienie fazy REM (to właśnie w jej trakcie śnimy). Dzięki EEG, tomografii komputerowej i rezonansowi magnetycznemu wiemy, która część mózgu jest aktywna w czasie kiedy śnimy. Współczesny naukowiec Mark Solms powrócił również do teorii Freuda uzupełniając ją o naukową wiedzę. Odkrył istotną rolę dopaminy w występowaniu marzeń sennych. Według niego ludzki mózg ma silną potrzebę uczestniczenia w otaczającym świecie i fizjologiczny sen, podczas którego zostaje odcięty od bodźców zewnętrznych nie jest dla niego komfortową sytuacją. Stąd następuje wyrzut wspomnianego hormonu, który tworzy wizje, którymi nasz mózg może się „zająć”. To pozwala na spokojną i bardzo potrzebną regenerację naszego ciała, ale również umysłu.

Każdy z nas ma inne wizje senne. Są jednak pewne zależności pomiędzy poszczególnymi grupami. Dzieci śnią najczęściej o zwierzętach, kobiety o dzieciach a mężczyźni o broni. Jak więc widać na rodzaj snów wpływa nasz wiek i płeć, ale również przeżycia, życiowe doświadczenia oraz charakter. Jednakowe interpretowanie wizji sennych na podstawie senników nie jest więc najlepszym pomysłem. Może to być wskazówką, ale dla osób, które chcą traktować analizę poważnie, interpretowanie snów powinno mieć znacznie większy zakres niż przeczytanie o symbolu w senniku.

Jak lepiej pamiętać sny?

Temat analizy snów mocno Cię intryguje? Jeżeli chcesz się tym zając musisz przede wszystkim je pamiętać. Jednym z najlepszych sposobów jest zapisywane ich treści zaraz po przebudzeniu, ponieważ bardzo szybko ulatują nam z pamięci. Inne ważne czynniki to wydłużanie fazy REM, delikatne i samoistne wybudzanie oraz zadbanie o odpowiednią higienę snu. Co należy przez to rozumieć:

Czy warto interpretować sny? Jeżeli podejdziemy do tego profesjonalnie, będziemy systematyczni i podejmiemy się głębszej, bardziej wnikliwej analizy, możemy wiele się o sobie dowiedzieć. Warto mieć świadomość swoich lęków, obaw, tłumionych emocji. Dzięki snom możemy się łączyć ze swoją podświadomością.

Do 22% rabatu na standardowe rozmiary materacy - tylko do 28.05.2024